Efter 16 års succes er den første fynske sushirestaurant solgt - Hjallesevej 12 i Odense C (2023)

SAXI BUSINESS EXCHANGE VILKÅR FOR BRUG

v4.0 15. 2018 liste

Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 15. oktober 2018 ("Slutdatoen") og gælder for fortegnelser oprettet efter denne dato, hvorefter betaling af Saxis-mæglergebyrer forbundet med en Transaktion vil være sælgers ansvar. I overgangsfasen gælder dog en undtagelse om, at pligten til at betale Saxis for transaktioner relateret til annoncering, der finder stedTilUdløbsdatoen påhviler den Bruger, der først kontaktede en anden Bruger, se 4.7 nedenfor.

Brugeren modtager en kopi af vilkårene fra Saxis via e-mail. Det er obligatorisk for brugeren at læse og acceptere vilkårene og straks kontakte Saxis, hvis de har spørgsmål vedrørende vilkårene. Brugeren må ikke oprette eller kontakte annoncører på Saxis Business Exchange, før denne betingelse er opfyldt.

Saxis-portalen udvikles og optimeres løbende for effektivt at lette kontakten mellem brugere, der ellers ville have svært ved at få det samme overblik og adgang til en stor liste af forskellige typer brugere uden portalen. Saxis tilbyder også et team af kundeservicerepræsentanter til portalbrugere. Saxis er berettiget til mæglergebyrer for mæglervirksomhed, servicering og løbende forbedring af sine tjenester for hver type Transaktion (som defineret nedenfor), der finder sted i Kontraktperioden (som defineret nedenfor). Saxis beregner sit gebyr baseret på den første annoncerede salgspris angivet af brugeren i deres annonce.

1. SAXIS APS I-PORTAAL

1,1"Saxis Business Exchange(herefter benævnt "Portalen") ejes og drives af Saxis ApS, Hillerødgade 30B ved 5, 2200 København N, Danmark, CVR. nummer 33353448, telefonnummer: +45 33 60 29 29 (herefter "Saxis").

1.2 Saxis har udviklet Portal, en online virksomhedsbørs. Portalen fungerer som en mæglerservice for erhvervsdrivende, der ønsker at handle med virksomheder.

1.3 "Transaktion" betyder generelt enhver handel, aftale eller transaktion mellem eller på vegne af brugere på portalen, herunder f.eks.

(i) køb eller salg af en virksomhed helt eller delvist ved overførsel eller salg af kapitalandele eller aktiver;

(ii) gældsforsikring;

(iii) tilvejebringelse af kapital gennem udstedelse af kapitalandele, konvertible obligationer, tegningsretter eller lignende kapitalbaserede instrumenter;

(iv) fusion (faktisk eller på anden måde) eller spin-off;

(v) indgåelse af en partnerskabs- eller joint venture-aftale;

(vi) licensere de intellektuelle ejendomsrettigheder på nogen måde, eller

(vii) enhver anden type transaktion, aftale eller transaktion mellem brugere.

1.4 Størrelsen/mængden/karakteren mv. af transaktionen vil ikke påvirke, hvorvidt transaktionen vil blive gennemført eller ej. Ved beregningen af ​​kommissionen for Saxis, se kapitel 4, er det derfor ikke relevant, hvad parterne konkret har håndteret, overdraget, tildelt eller aftalt, og derfor er Brugeren forpligtet til at betale den kurtage, som han kendte, da handlen blev gennemført. annonce, uanset om parterne under forhandlingerne er blevet enige om at koordinere sagen for Transaktionen.

Eksempel: En transaktion relateret til en annonce, der er oprettet efter slutdatoen, med udgangspunktet justeret (sælger betaler kurtage):

Virksomhed A ønsker at tilføre ny kapital til tøjbranchen. A opretter en annonce på Portalen, hvor A angiver, at virksomhed A er til salg. A angiver et salgssum på 500.000 kr. Virksomhed B finder A's annonce interessant og kontakter virksomhed A. B indser, at A ikke er interesseret i at sælge virksomheden, men i stedet skal finde en investor, der kan hjælpe med at implementere nye ideer. B analyserer A's forhold og beslutter at betale 500.000 kr. for udstedelse af nye aktier. Det forhold, at A har meddelt, at virksomheden er til salg og ikke, at der er et reelt behov for en investor, er uden betydning for Saxis' leveringsret. Virksomhed A (sælgeren) er derfor ansvarlig for at betale bureaugebyrer til Saxis som beskrevet, da sælger oprettede annoncen, da A og B gennemførte handlen.

1.5 I disse vilkår er vilkårene "jeg sælger"JEG"kunde” for nemmere at identificere den person i Transaktionen, der tilbyder noget, og den person i Transaktionen, der køber penge eller ejendom eller lignende. Det samme er udtrykket "Salgspris” for nemt at identificere det beløb, der udveksles mellem parterne i Transaktionen, uanset hvordan beløbet betales eller overføres. Udtryksfuld"jeg sælger"""kunde"JEG"SalgsprisDerfor skal det ikke tages snævert, da det kun refererer til transaktioner, hvor et klassisk køb eller salg finder sted. Betingelserne gælder for alle mulige typer Transaktioner og udvekslinger af Transaktionstjenester mellem to eller flere parter.

2. REGISTRER DIG SOM BRUGER

2.1 Portalen er beregnet til handlende. Brugeren registrerer sig på Portalen med alle relevante data, såsom CVR-nummer, adresse og e-mailadresse på virksomheden (herefter "Brugeren").

2.2 Brugeren skal acceptere disse vilkår, før deres annonce kan aktiveres.

2.3 Brugeren anerkender og accepterer at bruge Portalen som forhandler og er ansvarlig for at gøre sig bekendt med disse Vilkår og andre oplysninger på Portalen vedrørende Portalens funktioner og betingelser. Brugeren anerkender og accepterer også, at han har haft mulighed for at afvise disse Vilkår og derfor undlade at bruge Portalen.

2.4Især bekræfter og accepterer brugeren følgende:

2.4.1 Ved transaktioner relateret til annoncer foretaget før ophørsdatoen, er det brugeren, der indleder kontakten med en anden bruger, der er forpligtet til at betale mæglerhonoraret til Saxis, jf. stk.

Eksempel:

Virksomhed A ønsker at købe en netbutik og finder virksomhed B, som har lagt en annonce op på Portalen den 1. januar 2018. A kontakter B ved at kontakte B gennem B's annonce. A er altså den første kontakt og når transaktionen mellem A og B er gennemført, skylder kurtage til Saxis, som det fremgår af B's ​​annonce.

2.4.2 I tilfælde af transaktioner vedrørende annoncer foretaget efter skæringsdatoen, at sælgeren i handlen er den, der er pligtig til at betale provisionen til Saxis, jf. stk.

Eksempel:

Virksomhed A ønsker at sælge sit tøjfirma. A opretter en annonce på Portalen, hvor A angiver, at virksomhed A er til salg. A erklærer et salgssum på 500.000 kr. Virksomhed B finder A's annonce interessant og kontakter virksomhed A. Parterne gennemfører en transaktion. Virksomhed A (sælgeren) er derfor ansvarlig for at betale bureaugebyrer til Saxis som beskrevet, da sælger oprettede annoncen, da A og B gennemførte handlen.

2.5 En erhvervsmægler eller anden form for formidling mellem en køber og en sælger kan på samme måde som beskrevet i punkt 2.1 registrere sig som Bruger på Portalen, enten i eget navn eller i Brugerens virksomheds navn. I sådanne tilfælde skal formidleren identificeres i alle henseender i forhold til disse vilkår med den bruger, for hvilken formidleren har oprettet eller reageret på annoncen, og at formidleren er solidarisk ansvarlig med brugeren for betaling af Saxis mæglergebyrer, se Afsnit 4.

2.6 Brugerens profil er personlig og må ikke deles eller bruges af andre. Brugeren er forpligtet til at holde brugernavn og adgangskode fortroligt. Forsøg på at få adgang til portalen uden et gyldigt brugernavn og adgangskode er ikke tilladt.

2.7 Det er Brugerens ansvar at sikre, at oplysninger om Brugeren er ajourførte og korrekte. Saxis kan derfor ikke holdes ansvarlig for, at oplysninger, herunder fakturaer, ikke når frem til Brugeren som følge af utilstrækkelige oplysninger om Brugeren. Hvis Brugeren ønsker at opdatere sin e-mailadresse, skal han kontakte Saxis skriftligt[e-mailbeskyttet].

3. OPRETTELSE, VILKÅR OG SLETNING AF ANNONCER

3.1 Brugeren kan have adgang til at oprette en eller flere annoncer på portalen. Ved oprettelse af en annonce modtager Brugeren information om det specifikke mæglergebyr, der skal betales til Saxis, hvis der foretages en transaktion. Annonceaktivering er først mulig, efter at det beregnede mæglerhonorar for Saxis er godkendt.

3.2 Kontraktperioden mellem Brugeren og Saxis starter fra den dag, annoncen aktiveres og slutter 12 måneder efter annoncens indgåelse ("Aftaleperiode"). Hvis Brugeren deaktiverer sin annonce og senere genaktiverer den, træder en ny kontraktbestemmelse i kraft.

3.3Hvis sælger og køber indgår en handel i kontraktperioden, uanset om det er efter annoncens lukning eller ej, men hvis kontraktperioden endnu ikke er udløbet, er Saxis berettiget til et mæglerhonorar svarende til salgssummen iht. med afsnittet i vilkårene og betingelserne. 4

3.4 Annoncer skal indeholde oplysninger om firmanavn, logo, aktivitet, antal ansatte, trafik, firmaimage mv. Annoncer må ikke indeholde eller bruge falske eller stødende oplysninger eller henvise til varemærker, logoer eller andre former for markedsføring, varemærker og ophavsrettigheder tilhørende andre virksomheder og enkeltpersoner.

3.5 Brugeren af ​​salgsannoncen er ansvarlig for at fastsætte salgsprisen. Brugeren opfordres til at indhente professionel vejledning til et præcist estimat, inden prisen oplyses i annoncen. Saxis påtager sig i denne sammenhæng intet ansvar for prisangivelse og/eller efterfølgende reduktioner i den første pris.

3.6 Brugeren kan til enhver tid deaktivere eller fjerne sin egen annonce, dog finder artikel 3.2, artikel 3.3 og artikel 4 anvendelse.

3.7 Erhvervsformidlere og lignende formidlere, herunder formidlere ved overdragelse af virksomheder eller andre typer virksomheder på vegne af virksomheden, skal indtaste de samme oplysninger om de virksomheder, de ønsker eksponeret, som formidleren har oplyst over for virksomheden andre steder, hvor virksomheden er synlig, f.eks. selve mæglervirksomhedens hjemmeside.

4. SAXIS FORMIDLINGSHONORAR

4.1 Brugeren kan oprette en annonce på portalen gratis og se andre brugeres annoncer på portalen. Det er først efter gennemførelsen af ​​Transaktionen, at Saxis' ret til at modtage provisionen beregnet på grundlag af den først offentliggjorte salgspris træder i kraft.

4.2 Som den erÆgtetransaktionsprisen er højere end detteFørstoffentliggjort salgspris, er Saxis berettiget til at beregne sit kurtagegebyr på dette grundlagÆgteSalgspris.

4.3 Provisionen reduceresersom følge af et efterfølgende afslag i annonceprisen eller eventuelt længere tid mellem første og sidste kontakt mellem køber og sælger.

4.4 I tilfælde hvor Brugeren har flere aktive annoncer på samme tid, er Saxis berettiget til kurtage, uanset hvilken af ​​Brugerens annoncer den anden Bruger har brugt som kontaktpunkt.

Eksempel:

Sælger har oprettet 3 salgsannoncer - nr. 1, 2 og 3. Køber kontakter sælger vedrørende annonce #1. Køber og sælger udveksler kontaktoplysninger, og i processen indser køber, at sælgers virksomhed i annonce #1 er sælgers virksomhed. 3 er mere relevant. Køber og sælger indgår herefter aftale om handlen i annoncenr. 3. Saxis er berettiget til kurtage baseret på første offentliggjorte pris i annoncenr.

4.5 Formidlingshonoraret påvirkes ikke af, at andre end brugeren kan være involveret i handlen, for eksempel erhvervsmæglere og lignende, eller af, at sælger tillige skal betale kommission, omkostninger eller lignende til andre. i handlen.

4.6 Saxis er berettiget til en sådan provision, uanset om parterne beslutter at annullere Transaktionen efter Transaktionen er gennemført.

4.7Beregning af bureauhonorar for annoncer, der er indsat før fristens udløb:

4.7.1 Når Brugeren tagerKontakttil en anden Bruger gennem deres annonce, og den kontakt derefter resulterer i en Transaktion, anses Transaktionen for at være sket gennem Portalen, og Saxis er derfor berettiget til det angivne mæglerhonorar.

4.7.2 En Bruger, der kommunikerer med en anden Bruger, er ansvarlig for at betale formidlingsomkostninger til Saxis. Inden brugeren kontaktes, ser den bruger, der tager den første kontakt, størrelsen af ​​bureauomkostningerne i den relevante annonce og modtager desuden en besked i form af en informationsboks, der informerer brugeren om de bureauomkostninger, som skal betales af brugeren. betale Saxis, hvis kontakten mellem køber og sælger resulterer i en transaktion.

Eksempel:
Virksomhed A ønsker at sælge sin online spilbutik. A finder virksomhed B på Portalen og spørger gennem B's annonce, A skylder derfor kurtage til Saxis, hvis A sælger sin virksomhed til B. Hvis B derimod havde indledt kontakten med A, ville B være ansvarlig for betaling af kurtage. til Saxis.
4.7.3 En transaktion udført gennem Portalen giver Saxis ret til kurtage. Ved kommunikation med Brugeren vil mæglerhonoraret blive vist som et fast beløb, så det er tydeligt for Brugeren, hvad det samlede kurtagegebyr vil være, hvis Transaktionen gennemføres. Beløbet opgøres som 3 % herafFørstoffentliggjort annoncepris + grundgebyr 3500 kr. og alle øvrige omkostninger. Der opkræves moms af kommissionen.

4.7.4 Som den erÆgtetransaktionsprisen er højere end den først offentliggjorte pris, har Saxis ret til at beregne sit mæglergebyr som 3 % afÆgteannoncepris + grundgebyr 3500 kr. og alle øvrige udgifter. Der opkræves moms af kommissionen.

4.7.5 Hvis salgsprisen er bestemt af et prisinterval, beregnes kommissionen ud fra intervallets mellempris.

Eksempel:

Sættes intervallet til 100.000-500.000 kr. beregnes salæret som følger: 300.000 * 0,03 + 3.500 = 12.500 kr. plus moms.

4.8Reklamebureauprovisionsberegning for annoncer oprettet efter skæringsdagen:

4.8.1 For transaktioner relateret til annoncering, der finder sted efter slutdatoen, påhviler forpligtelsen over for Saxis til at betale mæglerhonoraret alene sælger i handlen.

4.8.2 Saxis er berettiget til et mæglerhonorar for alle Transaktioner udført i Kontraktperioden, uanset om Transaktionen udføres gennem Portalen eller uden for Portalen og uanset om Transaktionen udføres gennem en anden mellemmand, fra sælger selv eller en tredjepart.

Eksempel:

Bruger A opretter en salgsannonce den 1. november 2018, hvori A ønsker at sælge sit rengøringsfirma. A kontakter flere interesserede købere, herunder køberne B, C og D. A undlader dog at sælge virksomheden, og A beslutter at lukke salget den 31. december 2018. Kontrakten udløber derfor den 31. december 2019. Den 30. juni 2019 fortsætter A sammen med X's ejendomsmægler diskussioner om salg til køber B, som A talte med i efteråret 2018. Samtalerne fører til, at A sælger rengøringsfirmaet til B. Da handlen sker inden for Kontraktperioden , Saxis er berettiget til kurtage.

4.8.3 For handler vedrørende annoncer, der er gennemført fra slutdatoen, fastsættes mæglerhonoraret ud fra salgsannoncens først offentliggjorte salgspris plus moms.

4.8.4 Mæglergebyret varierer i henhold til salgsprisens størrelse. Det betyder, at der betales en kurtage på 7,5 % af den del af salgssummen, der er under 1 mio. kr. brutto, og at der betales 5 % af salgssummen for den del af salgssummen, der overstiger 1 mio. kr. brutto.

Bruttosalgspris:Mæglergebyr:
Salgsprisen er under 1 mio. DKKKursgebyret er 7,5 %
Salgsprisen overstiger 1 mio. DKKKursafgiften udgør 5 % af den del af salgssummen, der overstiger 1 mio. DKK

Eksempel:

Sælger A sælger sin virksomhed til køber B for en salgssum på 5 mio. kr. brutto. Sælger A er derfor forpligtet til at betale et agenturhonorar til Saxis på 275.000 kr. eksklusiv moms. Beløbet kommer fra, at sælger har betalt 7,5 % af 1 mio. kr. og 5 % af 4 mio. kr. (1.000.000*0,075 + 4.000.000*0,05).

4.8.5 Det gælder endvidere, at mæglerhonoraret altid udgør mindst 2.000 kr. af salgssummen.

Eksempel:

Sælger A sælger sin virksomhed til B for en salgspris på 10.000 kr. brutto. Sælger A er derfor forpligtet til at betale et mæglerhonorar til Saxis på 2.000 kr. ekskl. moms, som repræsenterer minimumsmæglerhonoraret i Transaktionen.

5. FORPLIGTELSE TIL AT OPDATERE TRANSAKTIONER

5.1 Sælger er forpligtet til uden forsinkelse at informere Saxis, når Sælger og Køber har indgået en aftale om Transaktionen, uanset om kontakten mellem parterne i den relevante Transaktion sker gennem Portalen eller uden for Portalen, når Transaktionen er gennemført. har fundet sted under kontrakten.

5.2 Sælger er forpligtet til at fremsende dokumentationen for Transaktionen i form af et aftalebevis ("Transaktionsaftalen") senest 7 dage efter Transaktionsaftalens indgåelse. Transaktionskontrakten skal indeholde identificerende oplysninger om handlens parter, kontaktpersoner, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og salgspris. Såfremt Transaktionsaftalen tilsiger det, har Saxis ret til at justere sin kommission i overensstemmelse med salgsprisen angivet i Transaktionsaftalen. Saxis forpligter sig til at opretholde fortroligheden af ​​Transaktionsaftalen.

5.3Alle Transaktioner udført i kontraktperioden anses for at være resultatet af sælgers offentliggørelse af salgsproduktet på Portalen, og enhver tvivl herom vil være til fordel for Saxis, da Saxis ikke er i stand til at verificere datasalgsdokumentets sælger. kontakte eller forhandle med potentielle købere. Derfor er der i forholdet mellem Saxis og sælger en udvidet tillidspligt for sælger til korrekt og ærligt at informere Saxis, når handlen har fundet sted.Dette punkt gælder også, når brugere i Transaktionsaftalen angiver en tredjepart som part i Transaktionsaftalen og ikke Brugeren selv, for eksempel en anden virksomhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af Brugeren eller en nærtstående person (ægtefælle, registreret partner, familiemedlem). , partner i Brugerens virksomhed og lignende) ).

5.4 Brugeren, herunder enhver registreret kommerciel mægler, garanterer, at Saxis er blevet informeret om Transaktionen, og at ingen aftale mellem køber og/eller sælger og/eller de af Transaktionen omfattede virksomheder og/eller tredjeparter forhindrer dette.

5.5 Hvis Brugeren giver urigtige oplysninger om den forkerte køber eller sælger eller nægter at give oplysninger, som Brugeren er forpligtet til at give, vil Saxis retsforfølge Brugeren.

5.6 Saxis forbeholder sig retten til at foretage forespørgsler, herunder via e-mail eller telefon, til Brugeren, herunder enhver registreret virksomhedsformidler, hvis nogen af ​​Brugerens annoncer er blevet deaktiveret eller fjernet.

5.7 Brugere må kun kommunikere med andre brugere til transaktionsformål. Det skal især understreges, at erhvervsformidlere og lignende ikke må kontakte Brugeren med det formål at overtale Brugeren til at indgå aftale om eksempelvis annoncering for andre end Saxis. Hvis Brugere kontaktes til andre formål end en transaktion gennem Saxis, skal den Bruger, der overtrådte dette forbud eller medvirkede til overtrædelse af en tredjepart, betale en kontraktlig bøde på DKK 25.000 pr. henvendelse til Saxis. I sådanne tilfælde forbeholder Saxis sig ret til at fjerne alle annoncer, som den relevante Bruger har placeret på Saxis uden ansvar.

6. BRUGERDATABEHANDLING

6.1 Indsamling af personoplysninger

6.1.1 Brugen af ​​Saxis-portalen, herunder formidling af kontakt mellem Brugeren, og andre tjenester kræver, at Brugeren afgiver visse data, hvoraf nogle kan klassificeres som personlige data. Saxis indsamler data, som Brugeren indtaster i Portalen og/eller som Brugeren giver tilladelse til. Detaljerne er som følger: brugerprofilnavn, kontaktnavn, firmanavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer. Disse data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive offentliggjort på portalen.

6.1.2 Saxis indsamler en masse indirekte oplysninger om virksomheden offentliggjort i annoncen, samt data om hvilke annoncer der klikkes på fra Brugerens profil, og med hvilke Brugere kommunikerer med andre Brugere gennem annoncer på Portalen. Data kan bruges til transaktionssporing, interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

6.1.3 Saxis kan bruge de oplyste data til at sende nyhedsbreve og anden information om Saxis-virksomheden og -tjenesterne, hvis Brugeren anmoder om det.

6.1.4 Saxis ejer al data og information, der udveksles mellem brugere i portalens chatrum og har ret til at se al information i korrespondance.

6.2 Videregivelse af oplysninger

6.2.1 Brugeroplysninger kan overføres til enheder og virksomheder ejet af Saxis, herunder datterselskaber og associerede selskaber. Personoplysninger er ikke underlagt anden ekstern offentliggørelse uden indhentet samtykke, medmindre det er lovligt tilladt.

6.3 Saxis overholder databeskyttelsesforordningens regler om kendskab til alle persondata, som Saxis behandler om Brugeren, dens formål, hvor dataene kommer fra mv. Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, dens nøjagtighed og kræve sletning af ukorrekte eller vildledende data.

6.4 Saxis fjerner eller anonymiserer persondata, der er forældede eller ikke længere relevante, f.eks. fordi brugeren er logget ud. Saxis sletter ikke data, der skal opbevares ved lov, f.eks. til regnskabsmæssige formål.

6.5 Saxis har truffet visse tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse, tab, krænkelse af persondata behandlet hos Saxis eller uautoriseret adgang.

7. COOKIES

7.1 Portalen anvender "cookies", som gør det muligt for Saxis at opdage, hvilke dele af Portalen brugerens browser tidligere har besøgt. En cookie er en lille tekstfil, som et websted automatisk gemmer i din browser. Cookien kan fjernes i internetindstillingerne på den anvendte computer eller enhed. Den anvendte cookie identificerer ikke brugeren direkte, men derimod den computer eller enhed, som brugeren bruger. Brugen af ​​cookies påvirker ikke sikkerheden ved brug af Portalen.

8. RETTIGHEDER

8.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er portalens oplysninger og indhold beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og kan derfor bruges inden for rammerne af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder med tilladelse fra Saxis eller en bestemt indholdsudbyder og i overensstemmelse med detaljer angivet i relation til oplysningerne.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1 Portalen er til enhver tid tilgængelig i sin nuværende form, som den er og eksisterer. Enhver brug af Portalen sker på Brugerens egen risiko, og Saxis kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for brugen af ​​Portalen eller supporttjenester. Derfor er Saxis ikke ansvarlig for rigtigheden og anvendeligheden af ​​de oplysninger, der er tilgængelige på Portalen, uanset dens type. Download, anden tilegnelse og brug fra brugerens side af enhver form for information tilgængelig på portalen sker på brugerens risiko og ansvar. Når der linkes til tredjepartswebsteder, er Saxis desuden ikke ansvarlig for indholdet af sådanne websteder.

9.2 Saxis fraskriver sig ansvar for enhver direkte eller indirekte skade, herunder tab af omsætning, tab af drift eller data, driftssvigt eller lignende tab, også som følge af systemnedbrud, forkert dataindlæsning mv. ved Porten.

9.3 Saxis har ret til at ændre indholdet af Portalen og relaterede tjenester til enhver tid og uden forudgående varsel.

10. FORTRYDELSESRET

10.1 Brugere på portalen er handlende og ikke forbrugere. Derfor gælder forbrugeraftaleloven, herunder fortrydelsesretten, ikke. Tilsidesættelse af disse Vilkår og Betingelser 2 vil ikke føre til et andet resultat, og det bør derfor overvejes, at Brugeren altid skal betragtes som en handlende.

11. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR

11.1 Saxis forbeholder sig retten til at ændre vilkårene med 14 dages varsel. Ændringer meddeles via e-mail til Brugeren, som derefter skal logge ind på Portalen og gennemgå de nye Vilkår. Brugeren skal acceptere de nye vilkår og betingelser for at fortsætte med at bruge portalen. Hvis brugeren ikke kan acceptere de nye vilkår, skal brugerens annoncer fjernes, og brugerens profil skal deaktiveres. Saxis forbeholder sig retten til at afregistrere brugeren og fjerne brugerens annonce, hvis brugeren ikke accepterer de nye vilkår inden for 14 på hinanden følgende dage fra ikrafttrædelsesdatoen.

12. VALG AF LOV OG JURISDIKTION

12.1 Tvister er underlagt dansk ret.

12.2 Retssager mellem Brugeren og Saxis skal anlægges i Saxis jurisdiktion, som i dag er Københavns Kommune.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 06/15/2023

Views: 6617

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.